FANDOM


Shanghai_map.gif(303 × 239 điểm ảnh, kích thước tập tin: 7 kB, kiểu MIME: image/gif)

Không có mô tả nào. Thêm một mô tả.

Xuất hiện trên các trang này
trong

  • 上海

    上海(thượng-hải)羅城舖現代𠄧𡘯壹中國。上海羅𠬠中𦊚城舖直屬中央𧵑渃呢。面積: 6.340,5 km2。民數城舖羅17.110.000𠊚(中妬內於羅9,838兆𠊚)。GDP…

Lịch sử tập tin

Nhấn vào một ngày/giờ để xem nội dung tập tin tại thời điểm đó.

Ngày/GiờHình nhỏKích cỡThành viênMiêu tả
hiện20:38, ngày 16 tháng 4 năm 2012Hình thu nhỏ của phiên bản vào lúc 20:38, ngày 16 tháng 4 năm 2012303 × 239 (7 kB)Brian.guo1 (Thảo luận | đóng góp)

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.