FANDOM


豆點句(Dấu chấm câu)sửa

豆點句(Dấu chấm câu)
𠸛(Tên) 記號(Ký hiệu)
𨇜點(Đủ điểm)
豆點𠳨(Dấu chấm hỏi)
豆點嘆(Dấu chấm than)
豆𢵪(Dấu phẩy)
豆點𢵪(Dấu chấm phẩy)
𦛌結(Ruột kết)
豆𢫛𠄳(Dấu ngoặc kép) 「」
略詞(Lược từ)
蹎坻(Chân đế) ()

格撰𡨸喃暫時(Cách chọn chữ Nôm tạm thời)sửa

[1]

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Vòng quanh Wikia

Wikia ngẫu nhiên